TVE e Ser.Tv fanse eco das Xornadas en Vigo (18/10/2018)

Amelia Tiganus: A prostitución é violencia sexual blanqueada a través do diñeiro.
Silvia P. Freire: O estado debe desenvolver políticas públicas dirixidas a desalentar a demanda.

Iván Sambade: Os homes confirman a súa masculinidade patriarcal a través da prostitución.
Lola Ferreiro: Motivos hai moitos pero motivacións só hai unha... dominar.