Síguenos por FACEBOOK


A Rede ten como finalidade ser instrumento de coordinación entre as organización e persoas integrantes na Rede, a sensibilización dos axentes sociais implicados nesta problemática social, así como unha plataforma asemblearia de denuncia e incidencia política na loita contra a trata de persoas.

A Rede Galega contra a Trata de Persoas traballa contra a trata dende unha perspectiva global acorde aos instrumentos legais nacionais e internacionais aplicables en España, considerando como
vítimas da trata a todas aquelas que sexan con fins de explotación sexual, laboral, matrimonios servís, mendicidade, situacións de escravitude, etc. de acordo ca definición do Protocolo de Palermo.


Se queres coñecer as nosas accións, síguenos polo Facebook


Vista do Auditorio da Facultade de Humanidades no Campus de Lugo nas III Xornadas contra a Trata: Investigación, Detección e Protección de Vítimas.